Fyrvaktare Hoburgen
Vill du visa Hoburgens fyr en vecka, w25-33? Maila gost4808(a)hotmail.
com. Välkommen!

Skrivet av Göran Storm, 30/03-2016


Swish
Hu kan du även skicka ett bidrag via Swish
1236096465

Skrivet av Jan Ströberg, 17/08-2015


Näsrevets fyr
Fyren har målats under sommaren av Havdhems hembygdsförening

Skrivet av Jan Ströberg, 16/09-2014


Maritima kulturarvet på Gotland
Vill du vara med och värna om att de övertagna fyrarna och sjömärken bevaras för framtiden.
Bg 413-6529

Skrivet av ordf Jan Ströberg, 20/04-2012
"Gotlands fyrar utgör en viktig del av öns maritima kulturarv."

En handfull mindre så kallade farledsfyrar runt ön har av Sjöfartsverket kommit att med tiden alltmer anses sakna betydelse för den allmänna sjöfarten.

För att ändå försöka upprätthålla fortsatt drift och underhåll av denna grupp fyrar bildades 2009 Föreningen Fyrtillsyn Gotland. Efter förslag och framställan av föreningen till Sjöfartsverket om detta önskemål tillstyrktes en sådan verksamhet.

Därefter har var och en av dessa fyrar efter upprustning låtits överföras till respektive hembygdsförening där de finns uppförda. Samtidigt har Sjöfartsverket även bidragit med viktig teknisk utbildning i handhavande och fyrskötsel.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland samordnar fyrägarna att verka i ett enkelt men långsiktigt drift- och underhållssystem. Inom föreningen finns även den professionella kompetens som krävs för uppgiften. Alla arbetsinsatser sker på frivillig basis. Bistånd ekonomiskt har erhållits från Svenska Fyrsällskapet vilka tillsammans med Sjöfartsverket ser det gotländska initiativet som ett intressant pilotprojekt för framtiden.Nytt inlägg